Kategorier
blog DANMARK featured

I samtale (1): Iben Krogsdal

REDAKTIONEN Samtale med Iben Krogsdal i Hjortshøj præstegård om hendes salmesamling Vor Gud, du kender vores sorg (2017) 31. maj 2017. Til stede: Iben Krogsdal, Mads Djernes (lydoptagelse), Christian H. Paulsen (videooptagelse og stills) og Ove Paulsen. Salmerne i samlingen er moddigtninger til Den Danske Salmebogs Luthersalmer, hvortil kommer Fadervorsalmen. Transskription: Ove Paulsen. Ordskifte før […]

Kategorier
DANMARK

ANMELDELSE: Niels Thomsen: Jeg kender et land. Forbrugervejledning til 28 Grundtvigsalmer. Forlaget Vartov, København 2015. 136 sider.

Denne anmeldelse bringes på hjemmesiden, da der skete en beklagelig trykfejl af anmeldelsen i Hymnologi 1-4/2016. Derfor bringes i den fulde længde her, samt den side, hvor fejlen skete i det kommende nummer af Hymnologi (1-2/2017). AF JENS LYSTER Niels Thomsen, tidligere rektor ved Præstehøjskolen i Løgumkloster, er fortrolig med rollen som formidler og underviser. […]

Kategorier
SVERIGE

Forår starter med koralseminarium og nordisk hymnologisk dag

CHRISTIAN HEBELL PAULSEN Arbejdsfællesskabet “Nordhymn” arrangerer atter et koralseminarium med deltagelse af nordiske fagfolk indenfor salmeforskning mandag den 20. marts. Dagen efter om tirsdagen er der nordisk hymnologisk dag – et slags salmens svar på “afterski” – hvor debat, foredrag og perspektivering går hånd i hånd. To af Hymnologi’s redaktionsmedlemmer deltager med hver deres foredrag; […]

Kategorier
Heftet

Hymnologi er tilbage

REDAKTIONEN Efter en pause på lidt over et år er tidsskriftet “Hymnologi – Nordisk tidsskrift” tilbage med tre nye numre i 2017. Pausen er blevet brugt til at indføre eget sekretariat og etablere tidsskriftet som en selvejnende institution, idet samarbejdet med FUV i Løgumkloster er ophørt pr. 1. januar 2016. Tirsdag den 14. marts udsendes […]

Kategorier
DANMARK

En julehymne fra Byzans

UFFE HOLMSGAARD ERIKSENDenne artikel består af tre dele: først introduceres til den byzantinske digter Romanos og hans værk med fokus den dramatiske dimension i hans hymner, de såkaldte kontakier. Dernæst følger en oversigt over kontakier oversat til dansk samt et kort overblik over den nyeste internationale forskning i Romanos. Til sidst bringes en oversættelse af […]

Kategorier
Redaktørens blog

Snart sendes Hymnologi ud! Har du samme adresse som sidst?

REDAKTIONEN Snart oprinder dagen, hvor årets første og eneste udgave af Hymnologi sendes ud. Du kan glæde dig til over 150 siders hefte spækket med artikler, interviews og anmeldelser af fagrelevant materiale. I den tid, der er gået siden vi sidst udsendte et hefte er der sket meget. Vores samarbejde TPC Løgumkloster er ophørt, og […]

Kategorier
blog DANMARK

En 500-årsdag

JENS LYSTER Vi præsenterer her Jens Lysters tyske artikel om Johann(es) Habermann, også kendt som Johann Avenarius, født 10. August 1516 i Eger (Cheb) i Tjekkiet, død 5. December 1590 som superintendent i Zeitz i det nuværende Sachsen-Anhalt, luthersk teolog, forfatter af opbyggelseslitteratur og hebraiskkyndig. Ligeledes bringer vi Jens Lysters synoptiske net-udgivelse af Habermanns bønnebog […]

Kategorier
blog Heftet

Hvor bliver “Hymnologi” af?

REDAKTIONEN En del af vores abonnenter har sikkert brugt foråret og sommeren på at spejde efter årets første hefte af “Hymnologi”. Måske er der en del, der ligefrem tænker, at vi har lukket bladet, når man intet har hørt fra os. Forklaringen på der ikke er kommet et hefte endnu, skyldes flere ting. For det […]

Kategorier
blog FINLAND

Psalmforskningsprojekt i Finland 2009-2014

ANNE MARIA BÖCKERMAN Under fem års tid bedrevs ett vetenskapligt psalmforskningsprojekt i Finland vars mål var: “att med akademiska metoder ur tvärvetenskapligt perspektiv granska psalmer och andliga sånger samt deras ställning och betydelse i den finländska kulturen och det religiösa livet under början av 2000-talet”. Jag vill i det följande berätta något om detta projekts […]

Kategorier
blog DANMARK

Den gudsinspirerede trompet: Romanos Melodos

I dag fejrer man i den ortodokse kirke den største byzantinske hymnedigter, Romanos Melodos. Han levede i 500-tallet i Konstantinopel og skrev nogle hymner, som senere blev kaldt ”kontakia”. I den anledning bringer vi en artikel om Romanos, som Uffe Holmsgaard Eriksen skrev som præsentation af sin ph.d.-afhandling. Artiklen har med små ændringer før været […]