Iben Krogsdal: Fra dybet. Nye salmer over gamle salmer. Syng Nyt, Hjortshøj u.å. (2019). 156 sider. Købes på www.syngnyt.dk

Anmeldelse af Ove Paulsen Et mesterligt kæmpeværk kan man med rette kalde Iben Krogsdals nye gendigtninger af de gammeltestamentlige læsninger fra Salmernes Bog i Den Danske Alterbog 1992. Hun genoptager dermed en gammel kunst fra reformationstiden, nemlig at gendigte Davids Salmer, så de dels kan virke fortolkende i forhold til bibelteksten, dels kan give den… Læs mere Iben Krogsdal: Fra dybet. Nye salmer over gamle salmer. Syng Nyt, Hjortshøj u.å. (2019). 156 sider. Købes på www.syngnyt.dk

Udgivet
Kategoriseret som DANMARK

Salmer uden melodi

Samtale med Iben Krogsdal om hendes udgivelse TRE. bekendelser. Salmedigte. Hjortshøj 2018. Af Ove Paulsen[i]. Indledende ordveksling Ove: Disse salmer er ligesom i Vild Opstandelse (2015) salmedigte, som gammeldags læsesalmer. Det er salmer, som man bliver opbygget af ved at læse dem. Et gennemgående motiv i samlingen ligner det, som i klassisk teologi kaldes ”de… Læs mere Salmer uden melodi

Da Hymnologi kom på forsiden

Flere danske medier viderebragte historien om professor Ulrik Spang-Hanssens undersøgelse om tempoet i fremførelsen af danske salmer. Læs redaktørens tanker herom.

Anmeldere søges

Hymnologi – Nordisk tidsskrift anmelder hvert år forskellige medier indenfor salmeforskning, og vi har flere gode anmeldere, der hjælper os med produktion af anmeldelser af salmebøger, koralbøger, forskningsbøger, cd’ere og andre publikationer. I øjeblikket modtager vi mange medier til anmeldelser, men vi mangler fagkyndige, der kan hjælpe med at anmelde til glæde for vores læsere.… Læs mere Anmeldere søges

Det sønderjyske Salmelegat

I juni måned 2018 uddeles tilskud fra Det sønderjyske Salmelegat, der har til formål at fremme kærligheden og kendskabet til den danske salmeskat først og fremmest ved at give tilskud til udgivelse af sognepræst Anders Mallings salmehistoriske værker, så disse kan blive billigere i handelen og derved komme flere til gode. Herudover kan der ydes… Læs mere Det sønderjyske Salmelegat

Luthers salmer på dansk i eksklusiv indspilning

Under indspilningen af Luthers salmer på dansk. I billedet: Uffe Holmsgaard Eriksen og Mads Djernes, mens Lea Wierød Borcak har taget billedet.

AF REDAKTIONEN I denne spilleliste kan du høre alle de 36 salmer af Martin Luther, som blev oversat til dansk i 1500-tallet. Det er kun første strofe, der er indspillet. Formålet med denne indspilning er at give et bud på, hvordan salmerne kan synges. Det har ikke været hensigten at lave en historisk korrekt gengivelse,… Læs mere Luthers salmer på dansk i eksklusiv indspilning

I samtale (1): Iben Krogsdal

Iben Krogsdal, Ove Paulsen og Mads Djernes i køkkenet i Hjortshøj Præstegård. Foto: Christian H. Paulsen/HebellGrafisk

REDAKTIONEN Samtale med Iben Krogsdal i Hjortshøj præstegård om hendes salmesamling Vor Gud, du kender vores sorg (2017) 31. maj 2017. Til stede: Iben Krogsdal, Mads Djernes (lydoptagelse), Christian H. Paulsen (videooptagelse og stills) og Ove Paulsen. Salmerne i samlingen er moddigtninger til Den Danske Salmebogs Luthersalmer, hvortil kommer Fadervorsalmen. Transskription: Ove Paulsen. Ordskifte før… Læs mere I samtale (1): Iben Krogsdal

ANMELDELSE: Niels Thomsen: Jeg kender et land. Forbrugervejledning til 28 Grundtvigsalmer. Forlaget Vartov, København 2015. 136 sider.

Statue af N. F. S. Grundtvig - støbt i granit. Placeret i baggården på Vartorv. Foto: Christian H. Paulsen/HebellGrafisk

Denne anmeldelse bringes på hjemmesiden, da der skete en beklagelig trykfejl af anmeldelsen i Hymnologi 1-4/2016. Derfor bringes i den fulde længde her, samt den side, hvor fejlen skete i det kommende nummer af Hymnologi (1-2/2017). AF JENS LYSTER Niels Thomsen, tidligere rektor ved Præstehøjskolen i Løgumkloster, er fortrolig med rollen som formidler og underviser.… Læs mere ANMELDELSE: Niels Thomsen: Jeg kender et land. Forbrugervejledning til 28 Grundtvigsalmer. Forlaget Vartov, København 2015. 136 sider.

Udgivet
Kategoriseret som DANMARK

En julehymne fra Byzans

Her ses en miniature af legenden om Romanos. Jomfru Maria giver ham i drømme en skriftrulle, han skal sluge. Fra Menologion af Basilios II, ca. 1000 e.Kr. Fotokilde: Wikipedia Commons

UFFE HOLMSGAARD ERIKSENDenne artikel består af tre dele: først introduceres til den byzantinske digter Romanos og hans værk med fokus den dramatiske dimension i hans hymner, de såkaldte kontakier. Dernæst følger en oversigt over kontakier oversat til dansk samt et kort overblik over den nyeste internationale forskning i Romanos. Til sidst bringes en oversættelse af… Læs mere En julehymne fra Byzans

Udgivet
Kategoriseret som DANMARK

En 500-årsdag

Johann Habermann. Kobberstik. Foto: Wikimedia Commons.

JENS LYSTER Vi præsenterer her Jens Lysters tyske artikel om Johann(es) Habermann, også kendt som Johann Avenarius, født 10. August 1516 i Eger (Cheb) i Tjekkiet, død 5. December 1590 som superintendent i Zeitz i det nuværende Sachsen-Anhalt, luthersk teolog, forfatter af opbyggelseslitteratur og hebraiskkyndig. Ligeledes bringer vi Jens Lysters synoptiske net-udgivelse af Habermanns bønnebog… Læs mere En 500-årsdag

Udgivet
Kategoriseret som blog, DANMARK