Psalmforskningsprojekt i Finland 2009-2014

ANNE MARIA BÖCKERMAN Under fem års tid bedrevs ett vetenskapligt psalmforskningsprojekt i Finland vars mål var: “att med akademiska metoder ur tvärvetenskapligt perspektiv granska psalmer och andliga sånger samt deras ställning och betydelse i den finländska kulturen och det religiösa livet under början av 2000-talet”. Jag vill i det följande berätta något om detta projekts […]