Kategorier
blog FINLAND

Psalmforskningsprojekt i Finland 2009-2014

ANNE MARIA BÖCKERMAN Under fem års tid bedrevs ett vetenskapligt psalmforskningsprojekt i Finland vars mål var: “att med akademiska metoder ur tvärvetenskapligt perspektiv granska psalmer och andliga sånger samt deras ställning och betydelse i den finländska kulturen och det religiösa livet under början av 2000-talet”. Jag vill i det följande berätta något om detta projekts […]

Kategorier
FINLAND

Sommarpsalm från Åland

I det kommende nummer af Hymnologi gennemgås nogle af de årstidssalmer, der relatere sig til Åland. Lyt med – og se billeder fra Åland!