Anmeldere søges

Hymnologi – Nordisk tidsskrift anmelder hvert år forskellige medier indenfor salmeforskning, og vi har flere gode anmeldere, der hjælper os med produktion af anmeldelser af salmebøger, koralbøger, forskningsbøger, cd’ere og andre publikationer. I øjeblikket modtager vi mange medier til anmeldelser, men vi mangler fagkyndige, der kan hjælpe med at anmelde til glæde for vores læsere. […]

Årstidspsalmer från Åland

1985 skrevs ”Sommarpsalm från Åland”, först i sviten Årstidspsalmer från Åland, med text av Göran Andersson och musik av Knut Grüssner. Sommarpsalmen följdes av ytterligare tre psalmer, en för varje årstid, under tiden fram till 1992. Psalmerna skrevs för kören vid Godby högstadieskola, som sjöng dem först, men de spred sig snabbt runt om på […]

Forår starter med koralseminarium og nordisk hymnologisk dag

CHRISTIAN HEBELL PAULSEN Arbejdsfællesskabet “Nordhymn” arrangerer atter et koralseminarium med deltagelse af nordiske fagfolk indenfor salmeforskning mandag den 20. marts. Dagen efter om tirsdagen er der nordisk hymnologisk dag – et slags salmens svar på “afterski” – hvor debat, foredrag og perspektivering går hånd i hånd. To af Hymnologi’s redaktionsmedlemmer deltager med hver deres foredrag; […]

Vad hålls ”pro cynosura et regula” i förslaget till Kyrkohandbok för Svenska Kyrkan?

MATTHIAS LUNDBERG Förslagets Serie A i liturgi- och musikvetenskapligt hänseende Inledning Denna artikel behandlar ett antal aspekter på det förslag till ny Kyrkohandbok för Svenska kyrkan som för närvarande är ute på remiss. Huvudsakligen beaktas de liturgiska delar som i kyrkohandboksförslaget (hädanefter förkortat KHF) benämns Serie A, vilket i sin tur är material till större […]