Det sønderjyske Salmelegat

I juni måned 2018 uddeles tilskud fra Det sønderjyske Salmelegat, der har til formål at fremme
kærligheden og kendskabet til den danske salmeskat først og fremmest ved at give tilskud til
udgivelse af sognepræst Anders Mallings salmehistoriske værker, så disse kan blive billigere i
handelen og derved komme flere til gode.
Herudover kan der ydes tilskud til andre værker om danske salmer også uden for det sønderjyske.
Der kan eventuelt ydes bidrag til salmehistoriske studier alt efter bestyrelsens bestemmelse.

Ansøgningsfristen udløber 31. maj 2018.

Det sønderjyske Salmelegat, Sekretariatet, Ribe Stift, Korsbrødregade 7, 6760 Ribe