Et nyt hæfte på vej

Det nye hæfte, der også samtidig er det uigenkaldelig sidste, før HYMNOLOGI bliver et internettidsskrift, er nu på vej ud til vore gode og tro abonnenter. Der er kommet en pause i distributionen, da der måtte bestilles nye kuverter, men der udsendes igen fra torsdag 23. ds.

Bemærk venligst indlægssedlen med oplysning om betalingen for årgang 2019. Nogle af jer har fået den gamle udgave af sedlen med frygtelige trusler om inkasso, hvis I ikke betaler. Det beklager jeg. Se venligst bort fra de bistre ord, for vi hverken vil eller kan pudse noget inkasso-firma på vore abonnenter.

Glæd jer hellere over hæftet, denne gang stærkt præget af to artikler, der ud fra hver sin vinkel fortæller om Hans Thomissøns salmebog fra den musikalske side. Glæd jer også over jubelartiklen om Svein Ellingsens 90-årsdag – en nekrolog er bestilt og vil komme i tidsskriftets elektroniske fremtid. Glæd jer endvidere over Louise Højlunds  nekrolog over og begravelse af Simon Grotrian.

Og så kan jeg i al beskedenhed tilføje, at I på hymnologi.com kan læse den anmeldelse af Iben Krogsdals Davidssalme-gendigtninger i Fra dybet, som jeg med megen flid udarbejdede til hæftet, men som ganske og aldeles skred ud over hæftets ramme på 96 sider, og derfor måtte på internettet, hvor chancen for at den bliver set dog erfaringsmæssigt er højere, end hvis den var kommet i hæftet.

Alt i alt: rigtig god læsning og på gensyn på internettet!

Brabrand, 20. april 2020

Ove Paulsen Ansvarshavende