Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Psalm–Sång–Samhälle

ons 1. oktober 2014 kl. 17:00 - lør 4. oktober 2014 kl. 12:00

€100

Nordiskt hymnologiskt nätverk NordHymn inbjuder till nordisk/baltisk vetenskaplig hymnologisk konferens
Psalm–Sång–Samhälle
Esbo, Finland den 1–4 oktober 2014

Gemensam psalmsång är en viktig del av det religiösa livet. Sången kombinerar den fysiska aktiviteten i sjungandet med den personliga upplevelsen och erbjuder därmed ett utlopp för känslor. Texten i religiösa sånger reflekterar ofta ideologiska eller läromässiga ståndpunkter. Genom att sjunga tillsammans stärks den sociala samhörigheten och sången erbjuder den sjungande menigheten möjlighet till gemensam rit, vilket är viktigt. Sången skapar minnen, strukturer och kontinuitet. Psalmerna och sångerna ger genklang hos den enskilda individen, i det religiösa samfundet och även i samhället i stort.
I över tusen år har man i områdena kring Östersjön skapat kontakter och överfört kristna influenser till de nordiska och baltiska folken. Den kristna musiken infördes främst i den form som erbjöds av den medeltida katolska kyrkan, men även – om än i mindre utsträckning – genom intryck från bysantinskt håll. Under de senaste fem århundradena har den protestantiska, framför allt lutherska, psalmsången varit den förhärskande formen för de flesta nordiska och baltiska folkens religiösa musik. Religionens roll i samhället förändrades mycket under 1900-talet. På 2000-talet utgör sekulariseringen en stor utmaning för den kyrkliga kulturen; i Estland, Lettland och Litauen är läget det post-socialistiska och i Island, Danmark, Norge, Sverige och Finland håller den traditionella lutherska folkkyrkligheten på att tunnas ut.
Hur ser den kristna psalm- och sångtraditionen ut i Norden och Balticum, vilken är dess roll och inverkan? Kan psalmerna och den kristna sången ännu utgöra en fortlöpande kristen tradition i det sekulariserade samhället? Håller den individualiserade andligheten på att tränga undan det gemensamma uttrycket i psalmsången? Eller kan det snarare vara så, att den kristna allsången sekulariseringen till trots, bevarar det som är centralt i det kyrkliga livet? Är vi kanske på väg tillbaka mot en sångtradition som fanns på medeltiden eller reformationen?
På Hanaholmens kulturcentrum i Esbo, alldeles intill Helsingfors, anordnas den 1–4 oktober 2014 en internationell hymnologisk konferens. Målet är att med vetenskapliga metoder studera psalmen och sången i Norden och Balticum i en samhällelig kontext. Konferensen anordnas av det nordiska hymnologiska nätverket NordHymn i samarbete med Helsingfors Universitet, Östra Finlands Universitet, Konstuniversitetet/Sibelius-Akademin, Åbo Akademi, Sällskapet för Hymnologi och Liturgik samt den lutherska kyrkans forskningscentral.
Konferensen är interdiciplinär; alla forskare och forskarstuderanden som med sina vetenskapliga studier undersöker områden som tematiken berör, är välkomna att bidra.

Programmet
Konferensen börjar onsdagen den 1.10 klockan 17 och avslutas lördagen den 4.10 klockan 12 med lunch. Ramarna för konferensen byggs upp kring tre arbetsmetoder: plenarföreläsningar, parallellseminarier och kvällsprogram. Programmet hålls med undantag för torsdag kvällens besök i Musikhuset och fredag kvällens besök i Tempelplatsens kyrka på Hanaholmens kulturcentrum. Hela konferensprogrammet finns på konferensens hemsidor på internet.
Andrew Pratt, metodistpräst och lärare i kontextuell teologi, är konferensens huvudföreläsare. Pratt är sedan länge styrelsemedlem i Hymn Society of Great Britain and Ireland (grundat 1936) och redaktör för dess språkrör Bulletin som sedan 1937 utkommer med fyra nummer per år. Andrew Pratt har bl.a. skrivit över 400 psalmer. Hans psalmer har tagits in i flera kyrkors sångsamlingar. Pratts föreläsning har rubriken ”Psalmen idag”. Han belyser i den psalmdiktningens utveckling i förhållande till dagens samhälleliga och kyrkliga situation.
Konferensens gemensamma språk kommer att vara engelska, men även de skandinaviska språken och finska går bra att använda. Under parallellseminarierna går det att ordna grupper som använder endast skandinaviska eller finska. Tolkning ordnas inte. Alla plenarföreläsningar finns att få som sammandrag på engelska, de distribueras på plats.

Inbjudan till att bidra med en egen framställning under parallellseminarierna
Konferensorganisatörerna hälsar alla forskare och forskarstuderanden som vill bidra med en egen vetenskaplig framställning under konferensen välkomna. Ämnesvalet bör passa in under konferensens huvudtema. Varje seminariepass räcker 90 minuter, och under den tiden behandlas två framställningar. Föredraget får ta ca 20 minuter och därefter reserveras tid för ca 25 minuters diskussion. Eftersom konferensen är vetenskaplig, bör man bygga sin framställning främst på skriftligt material, men det är inte uteslutet att i samband med sin framställning musicera eller föra fram andra belysande element. Varje parallellseminariesession genomförs antingen på engelska, skandinaviska (svenska, danska, norska) eller finska. Ingen tolkning.
Ett sammandrag på ca 350 ord bör sändas in före den 28.2. 2014. En elektronisk blankett för detta ändamål kommer att finnas tillgänglig på konferensens hemsidor från och med den 1.2.2014. Sammandraget bör innehålla rubrik, akademisk disciplin, teoretisk kontext, frågeställning, material och kort något om forskningsresultaten. Sammandraget kan sändas in på engelska, något skandinaviskt språk eller finska.
De insända bidragen kommer att utvärderas av konferensens akademiska arbetsgrupp. Innehållet bör vara relevant både ur ett nordiskt/baltiskt perspektiv och ett tematiskt perspektiv. De bör hålla en hög akademisk standard. De antagna meddelas i mars 2014.

Omkostnader
Konferensens deltagaravgift är högst 100€.
Helpension (inkluderar boende och mat) på Hanaholmens kulturcentrum kostar ca 385€ i singelrum, 299€ i dubbelrum.
Enbart matpaket kostar 139€ (utan conference dinner ca 88€)
Varje deltagare står själv för sina resekostnader.
Priserna kommer att fastslås i februari 2014.

Anmälningar
Alla intresserade är hjärtligt välkomna med!
Man anmäler sig på en elektronisk blankett som finns på konferensens hemsida. Anmälningar mottags mellan den 1.3.2014 och den 13.6.2014.
Innan man anmäler sig bör man ha betalat konferensavgiften. Instruktioner finns på konferensens hemsida under anmälningstiden.
Om man måste annullera, betalas 50 % av avgiften tillbaka om man meddelar om förhinder före den 31.6.2014.
För mer information, vänligen se konferensens hemsida.
Man kan också kontakta konferenssekreterare Tiina Ikonen:

Välkommen till konferensen Psalm – Sång – Samhälle!

Planeringskommittén

genom

Dr Tapani Innanen
Universitetslektor, docent
Teologiska fakulteten
Helsingfors Universitet

Detaljer

Start:
ons 1. oktober 2014 kl. 17:00
Slut:
lør 4. oktober 2014 kl. 12:00
Pris:
€100
Begivenhed Kategorier:
,

Arrangør

Helsingfors Universitet

Sted

Hanaholmen
Hanaholmsstranden 5
Espoo, 2100 Finland