Guderap 2

Tekst: Anne Vad
Musik og rap: Lars Oluf Larsen

Hvor er du, Gud
når verdens højspændthed og trusler
spiller stumpt med glatte, stumme muskler
mod din jord – og min – så ondt og hårdt?
Åh, indgyd mod med stænk af de majuskler
du brugte imod Jonas og mod Job.
Ja, mod og mildhed mod den anabolske hob,
en balsamisk regn af godhed, kys der pusler
blandt blide ord – for ordløs kommer jeg til kort.
Herre, skyl al ondskab bort.

Hvor er du Gud
når vredens meteor den falder
kuglerund og læsset med metaller
midt iblandt os, splintrer bøn og by?
Pust liv, og vis din skaberhimmels haller,
Sig ’bliv’ og hjælp os med at finde ord
der taler freden frem og lovsynger din jord.
Vores glædes sprog bli´r født når barnet kalder
som dug af ømhed fra din almagtssky.
Herre, giv os håb på ny.

Dér er du Gud!
Og jeg behøver ikke lede!
Sproget får jeg, så jeg nu kan bede,
og finde fred igennem tro og sang.
Du smelter våbnet i dets iltre skede
ved kærlighed, ved rødtjørn, raps og røn –
dit støvtrådværk – og ved din kære søn.
Hvilket tøbrud, at han går blandt os hernede!
Hvilken trøst til toner af kerubers klang!
Nu får bønnen vingefang.