Ny banebrydende aftale med populær komponist

Privatfoto

Privatfoto
Privatfoto
Trond Hans Farner Kverno (født 20. oktober 1945) og Cantando Musikkforlag (etablert 1986) har i juli 2014 inngått en generell administrasjons- og forlagsavtale som omfatter alle verker som ikke tidligere er utgitt på andre forlag.

Kverno er Norges fremste komponist av kirkemusikk, og har gjennom sitt virke som professor ved Norges Musikkhøgskole vært med på å inspirere mange unge kirkemusikere og komponister. I tillegg til dette var Kverno også sentral ved arbeidet med ny liturgi (1976–1978), og er også sterkt representert i Liturgisk musikk 2011. Med 28 melodier i Norsk salmebok 2013 er Kverno en av Norges nålevende komponister som har flest melodier i salmeboken.
Kverno har opp mot 100 verker som foreløpig ikke er publisert, og med stor arbeidskapasitet som komponist tar han fortsatt imot bestilling av komposisjoner og medvirker gjerne på seminarer.

Cantando Musikkforlag ble etablert 1986 av kirkemusiker Jan Stefan Bengtsson, og har siden den gang utgitt om lag 4000 verker. Forlaget har per i dag 8 ansatte, og utgir i alle sjangere – men fortsatt med stor vekting mot kirkemusikk. Cantando Musikkforlag er det største forlaget for kirkemusikk i Norden og utgir musikk av flere nordiske opphavsmenn i tillegg til veldig mange norske.
Forlaget administrerer rettigheter for flere opphavsmenn som Sigvald Tveit, Anfinn Øien, Erik Hillestad, Eilert Tøsse, Iver Kleive og mange flere. Forlaget har også en egen avdeling for klarering av rettigheter for andre forlag. Forlaget har i de senere år arbeidet målrettet for gjennom nedlastingssider av musikk (www.cantando.com) å aktivt selge norsk musikk i utlandet.

Kverno uttaler følgende i forhold til forlaget og det fremtidige samarbeidet:
“Jeg har med interesse gjennom flere år sett hvilken innsats Cantando gjør for kirkemusikken, og hvordan de arbeider med å få verkene raskt utgitt, gjort kjent og spredd – både gjennom elektroniske annonser, avertissementer i fagblad , og ikke minst også ved å være til stede med noteutstillinger der større kirkemusikerseminarer mm. foregår. Det er en glede å finne en kanal for utgivelse av min musikk der både mottageligheten er stor og effektiviteten høy.”

I løpet av høsten vil forlaget utgi en rekke av verker som Kverno har liggende i manus, og i tillegg sette opp en egen nettside som vil informere om kommende verk, samt gi informasjon om konserter og seminarer rundt musikken.
I tillegg vil forlaget i samarbeid med KKV utgi flere CD med musikk av Kverno.