PEER-REVIEW

Der foretages peer-review (fagfællebedømmelse) efter aftale med redaktøren. Peer-reviewede artikler anbringes i første afsnit af tidsskriftet under afsnitsbetegnelsen Peer-review. Normalt foretages ikke-anonymt peer-review, men også anonymt peer-review kan tilbydes. Da hymnologi er en meget lille videnskabsgren, vil total anonymitet ofte være vanskelig at etablere. Nedenstående redegøres for arbejdsmetoden ved peer-review. Citeret efter da.wikipedia.org

Metode

Et peer-review af en forskningsartikel foretages efter, at en forsker har indsendt sin artikel til et videnskabeligt tidsskrift: Tidsskriftets redaktør vurderer først, om artiklen lader til at kunne publiceres, hvorefter redaktøren sender artiklen til typisk 1-3 andre forskere, der bedømmer artiklen (foretager et peer-review). Herefter udarbejdes en rapport der beskriver, hvilke ændringer der evt. skal foretages i artiklen før den kan publiceres (medmindre den forkastes). Når forfatteren har behandlet sin artikel i henhold til rapporten, sendes den tilbage til redaktøren, der evt. sender den videre til yderligere peer-review, medmindre det kun drejer sig om mindre rettelser. Herefter kan artiklen publiceres i tidsskriftet, og kaldes nu en peer-reviewed artikel.

Erhvervelse af points

Kravene til at få peer-points er: det skal være forskning, det skal være fagfællebedømt, og tidsskriftet som artiklen skal udkomme i, skal være på en godkendt liste. HYMNOLOGI er på denne liste.
Udgivelsen anmeldes af universitetet, og så bliver der automatisk tildelt points. Det er forsknings-og innovationsstyrelsen, der tildeler disse points.
Pointene tildeles fastansatte ved universitetet.

Læs mere om hvordan du sender artikler til tidsskriftet her.